Newsletter BETAK SA

 

HOME

PROTEJAREA ÎMPOTRIVA EFECTELOR NEDORITE

ALE TRĂSNETELOR

 

            Sistemele de protecție împotriva trăsnetelor și împotriva descărcărilor accidentale de sarcini electrice sunt indispensabile în condițiile utilizării, astăzi la un nivel excepțional de ridicat, de echipamente și instalații domestice sau industriale foarte sensibile la astfel de fenomene. Sunt de notorietate cazurile în care, echipamente de urmărire și supraveghere în trafic de milioane de euro au fost distruse iremediabil din cauza unor banale descărcări electrice. Clădirile tot mai înalte din aglomerările urbane pun probleme greu de rezolvat în ceea ce privește protecția la descărcările electrice accidentale, fulgere și trăsnete. Și de asemenea, defectarea echipamentelor casnice în timpul unor furtuni sunt întâmplări aproape banale.

 

SHANGHAI – CHINA

             Acestea și nu numai sunt motivele care au determinat factorii de decizie să includă evaluarea riscului la trăsnet în reglementările de siguranță și să întocmească specificații pentru sisteme de protecție corespunzătoare. O instalație standard de paratrăsnet se compune din  sistem de captare (paratrăsnetul), conductoare de coborâre (conductor tip platbandă sau rotund), priza de pământ (formată din conductor, de regulă platbandă și electrozi de împământare) și cleme de fixare.

            În prezent a crescut semnificativ producția de echipamente pentru protecția împotriva trăsnetului. Această creștere a fost favorizată de dezvoltarea industrială accelerată din ultimii ani în anumite părți ale lumii, cum ar fi China sau alte zone din Asia, unde există importante aglomerări urbane și o mare frecvență a loviturilor de trăsnet.

TOKYO – JAPONIA

             În acest context, standardizarea echipamentelor de protecție împotriva trăsnetelor și a descărcărilor electrice accidentale a rămas mult în urmă. Nu există un standard comprehensive și exhaustive. Cele peste 100 de standarde și reglementări utilizate în întreaga lume generează o situație confuză atat pentru producători cât și pentru utilizatorii finali ai acestor echipamente și au avut ca rezultat mediatizarea deseori agresivă a unui număr foarte mare de echipamente pentru protecția împotriva trăsnetului, la care funcțiile și efectele lor nu au fost întodeauna verificate și validate. Instituțiile de standardizare au făcut  în decursul timpului numeroase încercări de elaborare a unui standard unic pentru echipamente de protecție împotriva trăsnetului, pentru a preveni promovarea și punerea pe piață a unor dispozitive care nu corespund prescripțiilor tehnice din normativele existente. Primele rezultate au fost publicații CEI care au apărut după anul1990 și au fost caracterizate de utilizatori ca având un caracter mult prea teoretic și nu întodeauna foarte clar. Un pas înainte l-au constituit Publicațiile CEI 62305, intitulate generic “Protecția împotriva trăsnetului”. In anul 2006 respectivele publicații au devenit standarde. Plecând de la cele patru standarde CEI 62305-2006, între anii 2011 și 2013  s-a făcut  actualizarea acestora  ca standarde europene SREN 62305. Aceste standarde pot fi aplicate oriunde în lume, fapt care ar fi trebuit  să determine utilizatorii să le accepte și să le aplice pentru a preveni, așa cum am mai spus, promovarea și punerea pe piață a unor dispozitive care nu corespund prescripțiilor tehnice din normativele în vigoare.

             Deși utile și necesare, caracterul mult prea teoretic al respectivelor standarde le face greu accesibile pentru cei care pun în practică astfel de echipamente. Aceste standarde prezintă teoretic principii de protecție împotriva trăsnetului, dar nu dau relațiile pe care utilizatorii le așteaptă, despre alcătuirea  echipamentelor de protecție împotriva trăsnetelor.

             Grupul de standarde SR EN62561-2013, “Componente de protecție împotriva trăsnetului” prezintă componente care intră în alcătuirea  echipamentelor de protecție împotriva trăsnetelor și pentru care standardul stabilește condițiile de validare. Utilizarea componentelor a căror conformitate cu standardul SR EN62561-2013 a fost certificată ușurează mult calculul. Parametrii prizelor de împământare și parametrii componentelor acestora sunt cunoscuți în urma testelor la care au fost supuse cu ocazia certificării. În concluzie, echipamentele de protecție împotriva trăsnetului trebuie să aibă în alcătuire componente de protecție împotriva trăsnetului standardizate și validate în conformitate cu cerințele standardelor SR EN62561-2013

            Standardul SR EN62561-2:2013 “Componente de protecție împotriva trăsnetului (CPT). Partea 2: Prescripții pentru conductoare și electrozi de pământ”, acoperă paratrăsnetul aproape în întregime, referindu-se la componentele principale din partea de coborâre și din electrodul de pământ, omițând doar tija de captare și clemele de fixare. În concluzie, prizele de împământare se proiectează și execută în funcție de condițiile în care urmează să funcționeze, dar numai cu luarea în considerare a componentelor validate și standardizate.

 

                        Lupta împotriva efectelor nedorite ale trăsnetelor  este crezul nostru.  Dorim ca cele mai severe descărcări electrostatice de trăsnete şi fulgere să rămană pentru Dumneavoastră frumoase şi luminoase trăiri pur estetice. BETAK produce conductor metalic plat şi rotund precum şi electrozi de   împământare, într-o gamă variată de tipodimensiuni  în conformitate cu standardul european SREN 62561-2  “Componente de protecţie împotriva trăsnetului”. Produsele menţionate  sunt certificate de ICECON București, organism acreditat RENAR, desemnat şi notificat la Comisia Europeană.

 

SC BETAK SA

 

            Surse bibliografice:

            “Protecţia împotriva trăsnetului - un comerţ internaţional de peste 500 milioane USD”

             Eugenia Aghinii Expert Standardizare 2006-02-09

 

 

 

Newsletter Betak

Want to stay up to date with our offers? Subscribe to get all this news first! Take advantage of our offers!

Our address:
4 Industriei Street
420063 Bistrita, ROMANIA
Contact:
Phone: (+40) 263 234 312
Fax:     (+40) 263 234 278

Located in Bistrita, a town of profoundly Saxon tradition, BETAK Company aligns with the tradition of Transylvanian manufacturers, famous in Europe thanks to the top quality products compliant with the most demanding standards in the field.From the legal point of view, BETAK S.A. [joint-stock company] was founded in 1992. Its activity was started in 1995 by commissioning a small manual electrogalvanization plant in a rented facility, with only one employee.Currently, BETAK S.A. is a market leader in the production of galvanized steel strips, one of the leading manufacturers of safety guard rails in Romania, manufacturer of various steel structures and supplier of corrosion protection services by hot dip galvanizing and electrogalvanization.

Press Releases

 

      
     

newsletter

rss google facebook twitter