Newsletter BETAK SA

 

HOME

PARAPETE DE SIGURANŢĂ

 PRODUS GUVERNAT DE DOUA STANDARDE?

Este bine cunoscut faptul că mai multe produse pot fi caracterizate de un singur standard, dar mai multe standarde să caracterizeze acelaşi produs este un nonsens. În cazul Parapetelor de siguranţă suntem în situaţia unui produs caracterizat de două standarde, începând din anul 2000 când Asociaţia Română de Standardizare (ASRO) a adoptat standardul european SREN 1317 deşi la acea dată era în vigoare începând din 1950 sandardul românesc STAS 1948. În mod normal, când apare un standard nou, standardul vechi se anulează. Dar standardele menţionate mai sus coexistă şi astăzi şi nu sunt semene că standardul vechi va fi anulat şi înlocuit. Singura logică a coexistenţei celor două standarde este aceea că ele se referă la două produse diferite. Acest aspect referitor la situaţia celor  două standarde, urmează să îl demonstrăm în continuare.

În România parapetele de protecţie stradală se execută în conformitate cu STAS 1948, standard care se referă la parpete pentru drumurile publice, altele decât autostrăzi, aşa cum se menţionează şi în respectivul standard la paragraful 1.2 “Domeniu de aplicare”. Proiectele în baza cărora se execută parpetele conform STAS 1948 au fost elaborate de IPTANA, cea mai importantă companie de pe piaţa serviciilor de proiectare în infrastructură rutieră din România, companie înfiinţată în anul 1953.

Singurul tip de parapete care nu aparţine domeniului de aplicare menţionat în standardul STAS 1948 este parapetele pentru  autostradă. Dacă vom demonstra ca parapetele conform SREN 1317 îndeplineşte condiţiile  pentru a fi amplasat pe autostradă şi nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi amplasat pe alte drumuri decât autostrăzi, atunci cele două standarde se referă la două produse diferite (parapete pentru drumuri publice altele decât autostrăzi şi respectiv parapete pentru autostrăzi) şi coexisistenţa lor este firească.

            Conform SR EN 1317-1, testul la impact (crash-testul) implică testarea parapetelor, amplasate în linie dreaptă pe o distanţă a cărei lungime este aproximativ de 100 m.

            Testul la impact realizat pentru parapetele conform SR EN 1317 nu dă detalii referitoare la comportamentul parapetelor pe distanţele de drum mai mici decât lungimea de încercare şi nici despre comportamentul acestora în curbe. Este firesc ca prin acest test să se certifice parapete pentru autostradă unde sunt distanţe mari în linie dreaptă şi curbe largi care pot fi asimilate cu linia dreaptă. Şi este nefiresc ca acest test să cerifice parapete pentru alt tip de drum decât autostrăzi unde există numeroase porţiuni în linie dreaptă mai scurte decât lungimea de certificare şi numeroase curbe strânse, condiţiile certificării neregăsindu-se decât accidental pe acest tip de drum.

În anul 2013, răspunzând la întrebarea referitoare la coexistenta celor două standarde, un expert de la  Direcţia Standardizare a Asociaţiei Române de Standardizare exprima un punct de vedere care în linii mari şi pe scurt arăta că cele două standarde nu sunt conflictuale şi că domeniul de aplicare este asemănător, însă tratează subiecte diferite. Pentru acest motiv membrii Comitetului Tehnic 187 din cadrul ASRO  au decis menţinerea acestor standarde. Dacă există un conflict, acesta apare datorită utilizării incorecte a celor două serii de standarde, însă acest fapt nu poate impune anularea standardelor române originale, ci o mai bună cunoastere a prevederilor ambelor serii de standarde.

Chiar dacă în standardul SREN 1317 nu este menţionat domeniul de aplicare, condiţiile în care are loc testul la impact garantează acest tip de parapete pentru utilizarea pe autostrăzi dar nu dau nici un fel de relaţii despre comportamentul lui pe celelalte tipuri de drumuri altele decât autostrăzi (pe care parapetele utilizate sunt din domeniul de aplicare prevăzut in  STAS-ul 1948).

Coexistenta celor două standarde care îşi împart domeniul general de aplicare fără să interfereze este firească. Nefirească este prevederea AND 593 de a supune parapetele conform STAS 1948 unor încercări conforme cu SREN 1317, încercări deosebit de utile la autostrăzi (unde însă nu este domeniul de aplicare al standardului STAS 1948), dar inutile pe domeniul de aplicare al standardului STAS 1948, restul drumurilor altele decât autostrăzi, unde testul la impact nu are relevanţă deoarece pe aceste tipuri de drumuri sunt cu totul alte condiţii decât cele în care s-a desfăşurat testul la impact.    

Concluzia este că testele la impact dau relaţii despre comportamentul parapetelor dispuse in linie dreaptă (fară curbe) pe lungimi mai mari decât lungimea certificată prin testul la impact. Deci rezultatele testului la impact nu sunt valabile decât pe autostrăzi, unde condiţiile în care s-a făcut certificarea se regăsesc. Pentru parapete care urmează a fi montate pe alte drumuri decât autostrăzi, cu multe porţiuni sub lungimea de certificare şi numeroase curbe, testul de impact este inutil.

Este mai mult decât evident faptul că  cele două standarde se referă la două produse diferite şi că nu este vorba de situaţia absurdă a unui produs guvernat de două standarde.

 

 

Newsletter Betak

Want to stay up to date with our offers? Subscribe to get all this news first! Take advantage of our offers!

Our address:
4 Industriei Street
420063 Bistrita, ROMANIA
Contact:
Phone: (+40) 263 234 312
Fax:     (+40) 263 234 278

Located in Bistrita, a town of profoundly Saxon tradition, BETAK Company aligns with the tradition of Transylvanian manufacturers, famous in Europe thanks to the top quality products compliant with the most demanding standards in the field.From the legal point of view, BETAK S.A. [joint-stock company] was founded in 1992. Its activity was started in 1995 by commissioning a small manual electrogalvanization plant in a rented facility, with only one employee.Currently, BETAK S.A. is a market leader in the production of galvanized steel strips, one of the leading manufacturers of safety guard rails in Romania, manufacturer of various steel structures and supplier of corrosion protection services by hot dip galvanizing and electrogalvanization.

Press Releases

 

      
     

newsletter

rss google facebook twitter