Newsletter BETAK SA

 NEWSLETTER

 

Earthing electrode ROL-X

Parapete protectie stradala

Protejarea impotriva efectelor nedorite ale trasnetelor

Electrozi de impamantare

Efectele nedorite ale trasnetelor

Fulgerul negru

Fulgerul de nisip

Parapete de siguranta. Produs guvernat de doua standarde?

Copacul care canta

Fulgerul globular

Campul fulgerelor

Focul Sfantului Elmo

Intelegerea fulgerelor

Efectele fulgerelor

Rugina - arta sau dusman?

Atelierul virtual de inovare

Regulamentul privind produsele pentru constructii ( CPR )

 

 


 HOME

Earthing electrode ROL-X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 HOME

 

 

PARAPETE

PROTECȚIE STRADALĂ

 

 

 

În contextul în care pe piaţa parapetelor de protecţie stradală se încearcă acreditarea ideii în conformitate cu care seria de standarde STAS 1948 a fost anulată, facem urmatoarele precizări:

Ca urmare a unor solicitări de anulare a standardelor STAS 1948-1 si SR 1948-2, Asociaţia Română de Standardizare (ASRO) a convocat Comitetul Tehnic CT 187 “Drumuri” din cadrul ASRO, pentru şedinţa din 12.10.2017.

Şedinţa a avut loc la sediul CNAIR la data stabilită şi a avut la punctul 4 pe ordinea de zi examinarea unor standarde printre care şi standardele STAS 1948-1 si SR 1948-2 propuse spre anulare. Argumentele prezentate în scris sau verbal în cadrul respectivei şedinţe de membrii Comitetului Tehnic CT 187, au condus în final la Hotărarea de revizuire a celor două standarde, hotărare luată cu 9 voturi pentru revizuire, 1 vot pentru anulare, restul voturilor fiind abţineri.


Nu se pune sub nici o formă problema anulării standardelor STAS 1948-1 si SR 1948-2. Ele vor fi revizuite după un program care urmează a fi stabilit de Comitetul Tehnic  CT 187 “Drumuri” din cadrul ASRO. Dupa finalizarea revizuirii, standardele actuale vor fi înlocuite cu cele revizuite.

 

 

În concluzie, cele două standarde STAS 1948-1 si SR 1948-2  sunt în vigoare în forma actuală şi sunt valabile pe toate drumurile din România mai puţin autostrăzi, până la data la care vor fi înlocuite cu standardele revizuite.

 

 

 


 

HOME

PROTEJAREA ÎMPOTRIVA EFECTELOR NEDORITE

ALE TRĂSNETELOR

 

            Sistemele de protecție împotriva trăsnetelor și împotriva descărcărilor accidentale de sarcini electrice sunt indispensabile în condițiile utilizării, astăzi la un nivel excepțional de ridicat, de echipamente și instalații domestice sau industriale foarte sensibile la astfel de fenomene. Sunt de notorietate cazurile în care, echipamente de urmărire și supraveghere în trafic de milioane de euro au fost distruse iremediabil din cauza unor banale descărcări electrice. Clădirile tot mai înalte din aglomerările urbane pun probleme greu de rezolvat în ceea ce privește protecția la descărcările electrice accidentale, fulgere și trăsnete. Și de asemenea, defectarea echipamentelor casnice în timpul unor furtuni sunt întâmplări aproape banale.

 

SHANGHAI – CHINA

             Acestea și nu numai sunt motivele care au determinat factorii de decizie să includă evaluarea riscului la trăsnet în reglementările de siguranță și să întocmească specificații pentru sisteme de protecție corespunzătoare. O instalație standard de paratrăsnet se compune din  sistem de captare (paratrăsnetul), conductoare de coborâre (conductor tip platbandă sau rotund), priza de pământ (formată din conductor, de regulă platbandă și electrozi de împământare) și cleme de fixare.

            În prezent a crescut semnificativ producția de echipamente pentru protecția împotriva trăsnetului. Această creștere a fost favorizată de dezvoltarea industrială accelerată din ultimii ani în anumite părți ale lumii, cum ar fi China sau alte zone din Asia, unde există importante aglomerări urbane și o mare frecvență a loviturilor de trăsnet.

TOKYO – JAPONIA

             În acest context, standardizarea echipamentelor de protecție împotriva trăsnetelor și a descărcărilor electrice accidentale a rămas mult în urmă. Nu există un standard comprehensive și exhaustive. Cele peste 100 de standarde și reglementări utilizate în întreaga lume generează o situație confuză atat pentru producători cât și pentru utilizatorii finali ai acestor echipamente și au avut ca rezultat mediatizarea deseori agresivă a unui număr foarte mare de echipamente pentru protecția împotriva trăsnetului, la care funcțiile și efectele lor nu au fost întodeauna verificate și validate. Instituțiile de standardizare au făcut  în decursul timpului numeroase încercări de elaborare a unui standard unic pentru echipamente de protecție împotriva trăsnetului, pentru a preveni promovarea și punerea pe piață a unor dispozitive care nu corespund prescripțiilor tehnice din normativele existente. Primele rezultate au fost publicații CEI care au apărut după anul1990 și au fost caracterizate de utilizatori ca având un caracter mult prea teoretic și nu întodeauna foarte clar. Un pas înainte l-au constituit Publicațiile CEI 62305, intitulate generic “Protecția împotriva trăsnetului”. In anul 2006 respectivele publicații au devenit standarde. Plecând de la cele patru standarde CEI 62305-2006, între anii 2011 și 2013  s-a făcut  actualizarea acestora  ca standarde europene SREN 62305. Aceste standarde pot fi aplicate oriunde în lume, fapt care ar fi trebuit  să determine utilizatorii să le accepte și să le aplice pentru a preveni, așa cum am mai spus, promovarea și punerea pe piață a unor dispozitive care nu corespund prescripțiilor tehnice din normativele în vigoare.

             Deși utile și necesare, caracterul mult prea teoretic al respectivelor standarde le face greu accesibile pentru cei care pun în practică astfel de echipamente. Aceste standarde prezintă teoretic principii de protecție împotriva trăsnetului, dar nu dau relațiile pe care utilizatorii le așteaptă, despre alcătuirea  echipamentelor de protecție împotriva trăsnetelor.

             Grupul de standarde SR EN62561-2013, “Componente de protecție împotriva trăsnetului” prezintă componente care intră în alcătuirea  echipamentelor de protecție împotriva trăsnetelor și pentru care standardul stabilește condițiile de validare. Utilizarea componentelor a căror conformitate cu standardul SR EN62561-2013 a fost certificată ușurează mult calculul. Parametrii prizelor de împământare și parametrii componentelor acestora sunt cunoscuți în urma testelor la care au fost supuse cu ocazia certificării. În concluzie, echipamentele de protecție împotriva trăsnetului trebuie să aibă în alcătuire componente de protecție împotriva trăsnetului standardizate și validate în conformitate cu cerințele standardelor SR EN62561-2013

            Standardul SR EN62561-2:2013 “Componente de protecție împotriva trăsnetului (CPT). Partea 2: Prescripții pentru conductoare și electrozi de pământ”, acoperă paratrăsnetul aproape în întregime, referindu-se la componentele principale din partea de coborâre și din electrodul de pământ, omițând doar tija de captare și clemele de fixare. În concluzie, prizele de împământare se proiectează și execută în funcție de condițiile în care urmează să funcționeze, dar numai cu luarea în considerare a componentelor validate și standardizate.

 

                        Lupta împotriva efectelor nedorite ale trăsnetelor  este crezul nostru.  Dorim ca cele mai severe descărcări electrostatice de trăsnete şi fulgere să rămană pentru Dumneavoastră frumoase şi luminoase trăiri pur estetice. BETAK produce conductor metalic plat şi rotund precum şi electrozi de   împământare, într-o gamă variată de tipodimensiuni  în conformitate cu standardul european SREN 62561-2  “Componente de protecţie împotriva trăsnetului”. Produsele menţionate  sunt certificate de ICECON București, organism acreditat RENAR, desemnat şi notificat la Comisia Europeană.

 

SC BETAK SA

 

            Surse bibliografice:

            “Protecţia împotriva trăsnetului - un comerţ internaţional de peste 500 milioane USD”

             Eugenia Aghinii Expert Standardizare 2006-02-09

 

 

 


HOME

 

Electrozi de împământare

                              

 

          Electrozii de împământare sunt componente ale prizei de pământ și sunt principalul element de descărcare în pământ a sarcinilor electrice, respectiv a supratensiunilor. De aceea, electrozii de împământare trebuie să satisfacă o serie de cerințe dintre care cele mai importante sunt:

  1. Să aibă un coeficient de conductivitate cât mai mare pentru a disipa cât mai repede suprasarcinile electrice;
  2. Să aibă o suprafață de disipație a sarcinilor electrice cât mai mare pentru a asigura o descărcare corespunzătoare a tensiunilor din rețea, folosind cât mai puține elemente, deci un număr cât mai mic de electrozi;
  3. Să aibă o rezistență mecanică cât mai mare pentru a putea bate în pământ electrozii fără ca aceștia să se deterioreze prin îndoire.
  4. Să aibă o rezistență la coroziune suficient de mare pentru a asigura prizei de pământ un timp de viață cât mai lung.

         De regulă, indiferent de forma acestora, electrozii sunt fabricați din oțel, deci coeficientul de conductivitate este același pentru toți electrozii din oțel. Toate tipurile de electrozi din oțel se protejează anticoroziv prin zincare termică. Acoperirea oțelului cu un strat de zinc conferă electrozilor în afara protecției anticorozive și o creștere semnificativă a conductivității.   Există și o categorie specială de electrozi confecționați din oțel inoxidabil  sau cupru care au alți coeficienți de conductivitate și altă rezistență la coroziune, dar aceștia au destinații speciale de amplasament și exploatare și se utilizează în condiții specifice. (Fig.1)

  Fig.1. 

 

          Cei mai utilizați electrozi sunt fabricați așadar, din oțel zincat. Acești electrozi se împart în trei mari categorii:

    

  1.      din bare rotunde (pline); (Fig.2)
  2.      din țeavă rotundă; (Fig.3)
  3.      din profil cruce; (Fig.4)

 

          Electrozii din bare rotunde pline se utilizează mai puțin, în aplicații specifice de santier sau instalații electrice speciale.

   Fig.2.

          Electrozii din țeavă sunt electrozii tradiționali, cunoscuți de toată lumea și utilizați pe scară largă până în urmă cu 5-10 ani, când au fost înlocuiți cu electrozii fabricați din profil cruce.

 

  Fig.3.

          Avantajul incontestabil al profilului cruce se datorează faptului că electrozii fabricați din acest profil au o suprafață de disipație mai mare decât electrozii din țeavă, raportată la aceeași cantitate de metal utilizată la fabricarea acestora.

  Fig.4.

          De exemplu un electrod din profil cruce (50x50x3mm) cu lungimea de 1 m,  cântăreşte 2,44 kg de oţel şi are suprafaţa de disipaţie de 19 dmp. Un electrod din ţeavă (D50x3mm) pentru a avea aceeaşi suprafaţă de disipaţie trebuie să aibă lungimea de 1,2 m şi cântăreşte 4,18 kg. Acest lucru se datorează faptului că suprafaţa interioară a ţevii nu disipă sarcini/supratensiuni pentru că este total ecranată şi se comportă ca o cuscă Faraday. Asadar suprafaţa de disipaţie a ţevii este doar suprafaţa exterioară.

          De asemenea forma electrozilor din profil cruce este foarte avantajoasă din punctul de vedere al rezistenţei la batere, forţa necesară pentru baterea acestora în sol fiind mult mai mică decât forţa de batere necesară pentru ţevi.

          În concluzie se constată uşor că folosind electrozi de greutate egală dar fabricaţi din profile diferite, cruce respectiv ţeavă, suprafaţa de disipaţie pentru electrodul din profil cruce este cu 71 % mai mare decât pentru electrodul din ţeavă sau altfel spus, pentru a obţine aceeaşi suprafaţă de disipaţie, pentru electrodul profil cruce se consumă cu 49% mai puţin metal decât pentru electrodul din ţeavă, adică mai puţină poluare, mai puţină energie consumată, mai puţin efect de seră, mai multă energie verde, mai ieftin. Efect maxim obţinut la costuri minime.

 

          Betak produce toate tipurile de electrozi de împământare, într-o gamă variată de tipodimensiuni  în conformitate cu standardul european SREN 62561-2 “Componente de protecţie impotriva trăsnetului”. Produsele fabricate de Betak în conformitate cu acest standard sunt certificate de ICECON București, organism acreditat RENAR, desemnat şi notificat la Comisia Europeană.

 

 


HOME

 

EFECTELE NEDORITE ALE TRĂSNETELOR

         În numeroasele prezentări care au avut ca obiect fulgerele şi efectele lor, a primat efectul spectacular în detrimentul efectelor catastrofice care însoţesc aceste fenomene. Spaţii largi au fost acordate descrierii acestor spectaculoase fenomene. Efectele  catastrofice ale trăsnetelor însă, fiind doar punctate, au trecut aproape neobservate.

 

 

          Fulgerul este efectul luminos care însoţeşte trăsnetul şi se produce în urma unui proces de descărcare electrică cauzată de o diferență de potențial electrostatic. Când o astfel de descărcare electrică întâlnește o zonă de nisip, cum ar fi o plajă, particulele de nisip se topesc și fuzioneaza împreună în mai puțin de o secundă, condesând nisipul şi formând aşa numitele  fulgurite. Atât fulgerele privite în imagini imortalizate cât şi fulguritele rezultate în urma acţiunii fulgerului sunt deosebit de spectaculoase. Acest fenomen spectaculos este o măsură a forţei colosale pe care o are un fulger. Temperatura de topire a nisipului este de aproximativ 1500 ℃ aşa încât ne putem face o idee despre ce energii nemaipomenite discutăm. Curentii care se descarca în timpul unui fulger sunt de ordinul a 10.000-120.000 de amperi. Temperatura unui fulger este de aproximativ 10.000 ℃ şi energii enorme se descarcă în câteva fracţiuni de secundă. Aşa deci, în realitate acest spectacol este înfiorător fie si doar privit de la geam.

 

 

 

 

 

 

           Teama de tunete şi fulgere este cea mai răspandită tulburare care implică o teamă maladivă de vreme şi de aspectele meteorologice. Această tulburare este cunoscută sub denumiri precum: "astrapofobie", "brontofobie", "keraunofobie" sau "tonitrofobie". De la o simplă teamă se poate ajunge până la o fobie deosebit de gravă, cel în cauză ajungând să tremure la vederea oricărui nor şi să nu mai poată ieşi din casă.   

 

                                                                                                   

          Un pas mare pentru depăşirea acestei fobii, a fost descoperirea caracterului electric al fulgerului. Benjamin Franklin a fost primul care a intuit și a pus fulgerul și trăsnetul pe seama electricității. În anul 1749, a publicat două studii referitoare la aceste fenomene ale naturii propunându-și să încerce o captare a electricității adunate în nori în timpul furtunilor. Ideea de a atrage fulgerul printr-un stâlp de metal, ascuțit la vârf și de a-l descărca în pământ printr-o sârmă a părut deosebit de simplă. Primul paratrăsnet a fost construit și așezat pe casa lui Benjamin Franklin din Philadelphia. Primită mai întâi cu rezervă, această invenție s-a răspândit apoi în toată lumea alungând spaima oamenilor faţă de aceste fenomene ale naturii. În Europa ideea s-a răspândit datorită lui Prokop Diviš în 1754.

 

                                                                                                                  

 

„Turnul Eiffel, paratrăsnet gigant”, fotografie din 3 iunie 1902

 

          În orice moment, în lume sunt aprox.1800 de descărcări electrice active care produc 100 de fulgere pe secundă sau peste 8.600.000 de fulgere pe zi. Un fulger are intensitatea curentului de 10-120 KA, tensiunea electrică de 30-200 MV şi călătoreşte cu viteza de 45 de kilometri pe secundă (ceea ce echivalează cu 160.000 de kilometri pe oră). Fiecare fulger degajă minim 500 de megajouli, adica destul cat sa tina aprins un bec de 100 de wati timp de doua luni, dar folosirea fulgerului pe post de resursa energetica este, deocamdata, imposibila din punct de vedere tehnic.

 

          Din cele mai vechi timpuri acest fenomen a fost studiat si analizat, încercându-se cât mai multe metode de combatere a efectelor distructive devastatoare pe care le produce. In ciuda eforturilor întreprinse în această direcţie, exemplele de distrugeri materiale si din păcate pierderi umane rămân în continuare numeroase. În fiecare zi, trăsnetul omoară, pe întreg globul, aprox. 20 de persoane şi răneşte alţii 80.

 

   

 

          Lupta împotriva efectelor nedorite ale trasnetelor  este crezul nostru.  Dorim ca cele mai severe descărcări electrostatice de trăsnete şi fulgere să rămană pentru Dumneavoastră frumoase şi luminoase trăiri pur estetice.BETAK produce conductor metalic plat şi rotund precum şi electrozi de   împământare, într-o gamă variată de tipodimensiuni  în conformitate cu standardul european SREN 62561-2  “Componente de protecţie împotriva trăsnetului”. Produsele menţionate  sunt certificate de ICECON Bucuresti, organism acreditat RENAR, desemnat şi notificat la Comisia Europeană.

 

SC BETAK SA

 

Surse bibliografice:

 

1. “Fulgerul, un rezervor imens de energie inaccesibilă”, Ziarul Adevarul, 20.09.2007;

2. http://www.amusingplanet.com/2015/07/fulgurite-what-happens-when-lightning.html;

3. Teodor Danlache, “Teama de tunete si fulgere”, 30.07.2009;

4. “Fulgerul nimicitor de la Arva, un fenomen misterios”, - Ziarul de Vrancea 07.04.2010;

5. Wikipedia, Enciclopedia libera;

 

 


HOME

 

"Fulgerul negru" – geamănul invizibil al fulgerului obişnuit, te poate lovi fără să ştii!

 

 

Cercetătorii de la Institutul de Tehnologie din Florida au făcut o descoperire neaşteptată despre furtuni, unul dintre cele mai obişnuite fenomene naturale.  Descoperirea lor constă in faptul că fulgerul obişnuit are un „geamăn” necunoscut până acum, pe care cercetătorul Joseph Dwyer de la institutul menţionat mai sus l-a denumit „fulgerul negru”.

Fulgerul negru a fost descoperit intr-un mod cu totul neaşteptat. Dorind să afle care sunt cauzele care provoacă fulgerele obişnuite, oamenii de ştiinţă au început să măsoare radiaţiile furtunilor. Astfel au descoperit că pe timpul furtunilor, pe langă fulgere, în atmosferă sunt eliberate raze X şi chiar raze gamma, o formă de radiaţie asociată, de obicei cu evenimentele cosmice şi exploziile nucleare. Aceste radiaţii invizibile pot purta de un milion de ori mai multă energie decât radiaţia din fulgerele vizibile, însă această energie se disipează rapid în toate direcţiile, spre deosebire de fulgerele obişnuite. 

Oamenii pot să fie loviţi de fulgere negre fără să simtă si fară să fie răniţi. De regulă, oamenii pot fi loviţi de fulgere negre atunci când călătoresc cu avionul. Dwyer avertizează însă că este posibil ca într-o secundă oamenii să fie loviţi de o doză de radiaţie ionizantă egală cu doza pe care ar fi recepţionat-o în mod normal de-a lungul întregii vieţi, radiaţie care poate afecta corpul uman.

 

Singura metodă prin care cineva poate afla dacă o aeronavă a fost lovită de fulgerul negru este „cu ajutorul unui detector de radiaţii”, spune Dwyer. „Chiar în mijlocul fulgerului negru este posibil să apară pentru foarte scurt timp o strălucire albastră-purpurie, dar în interiorul avionului este foarte probabil ca pasagerii să nu simtă sau să audă nimic, astfel că nu ar şti că au fost loviţi de o doză semnificativă de radiaţii”, spune cercetătorul.                                                                       

În timpul furtunilor fulgerul negru  poate bombarda avionul cu o doză importantă de  radiaţii.

Oamenii de ştiinţă au încercat să determine doza de radiaţii care invadează corpul uman şi ce pericole pot aparea pentru pasagerii unui avion. Conform datelor acestora, fulgerul negru echivalează cu 9 radiografii toracice sau 12 luni de expunere în mediul normal.                             

Unul dintre cercetători a ţinut să precizeze că acest nivel de radiaţii nu este unul periculos şi nu este un motiv pentru evitarea aeronavelor. Conform acestuia, aşa numitul fulger negru este cunoscut de circa 10 ani, dar până la momentul actual nu se ştie dacă acesta ascunde vreun pericol sau nu.                                                                                                                                         

În timpul unei furtuni, piloţii au varianta ori de a ocoli zona cu turbulenţe, consumand in acest fel mai mult combustibil, ori de a trece direct prin aceasta fiind mult mai atenţi la avertizarea pasagerilor si starea avionului. Cea mai bună variantă este aceea de ocolire.

 

Cu toate acestea, pentru că un fulger negru apare la câteva mii de trăznete vizibile şi pentru că piloţii tind să evite furtunile periculoase, Dwyer afirmă că riscul de a fi afectat de acest fenomen este redus. Nimeni nu ştie sigur dacă cineva a fost lovit vreodată de fulgerul negru.

Anual, furtunile produc aproximativ un miliard de fulgere normale. În SUA, 25 de milioane de fulgere vizibile lovesc solul, omorând aproximativ 30 de persoane şi numeroase animale.

Cum reuşesc aceste furtuni să producă radiaţii atât de puternice? Dwyer crede că o posibilă cauză ar putea fi electronii super-rapizi, despre care crede că sunt acceleraţi în urma ciocnirii cu razele cosmice care sosesc în atmosfera Pământului din spaţiu. Ipoteza cercetătorului este că aceşti electroni energetici se ciocnesc cu atomii din interiorul furtunilor pentru a crea raze X şi raze gamma. Aceste coliziuni duc la reacţii în lanţ care ar putea fi baza misteriosului fenomen, fulgerul negru.                                                                                                                                 

Astronomii care au acces la detectoarele de raze gamma aflate pe sateliţi, vor juca un rol cheie în detectarea cauzelor fulgerelor negre.

J. Eric Grove, un cercetător de la Naval Research Laboratory din Washington, afirmă că exploziile de raze gamma descrise de modelul conceput de Dwyer se potrivesc cu măsurătorile efectuate din satelit asupra unor furtuni puternice.

Cu toate acestea, Grove afirmă că alte date obţinute recent de un satelit italian sugerează că furtunile ar putea produce flash-uri de raze gamma mult mai puternice decât permite teoria lui Dwyer, adăugând un nou mister dar confirmând existenţa acestui fenomen ciudat. Grove speră că datele suplimentare ce vor fi obţinute cu ajutorul unui senzor de pe Telescopul Spaţial Fermi, proiect la care a lucrat mai mulţi ani, vor oferi mai multe informaţii. „Avem nevoie de mai multe experimente pentru a înţelege cu adevărat acest fenomen”, a concluzionat Grove. Până atunci, acest fenomen va continua să rămână un mister.

 

SURSE DE INFORMARE:

-Discovery News, articol preluat din Washington Post - April 8, 2013

-Daily Mail

 

Lupta împotriva efectelor nedorite ale fulgerelor este crezul nostru.  Dorim ca cele mai severe descărcări electrostatice de trăsnete şi fulgere să rămână pentru Dumneavoastră frumoase şi luminoase trăiri pur estetice.

BETAK produce conductor metalic plat şi rotund precum şi electrozi de   împământare, într-o gamă variată de tipodimensiuni  în conformitate cu standardul european SREN 62561-2  “Componente de protecţie împotriva trăsnetului”. Produsele menţionate  sunt certificate de ICECON Bucuresti, organism acreditat RENAR, desemnat şi notificat la Comisia Europeană cu nr. NB. 2204.

BETAK SA este lider de piaţă în România în ce priveşte producţia de conductor metalic şi  de Electrozi de împământare  profil cruce.

Suprafaţa mare de disipare a suprasarcinilor electrice face din Electrodul de împamântare profil cruce varianta cea mai căutată de elerctrozi de împământare. În urma studiilor, analizelor si investiţiilor făcute, SC Betak sa a obtinut o variantă  de Electrod de împământare din profil cruce care nu utilizează profil cruce laminat şi este mult mai performantă decât orice variantă de pe piaţa electrozilor de împământare de acest tip.

SC BETAK SA

 

 


HOME

 

„Fulgerele Fosilizate” – Spectaculosul fenomen care ia naștere  când fulgerul lovește nisipul.

Fulgerul este fenomenul luminos care insoţeşte trăsnetul şi se produce în urma unui proces de  descărcare electrică cauzat de o diferență de potențial electrostatic. Lungimile pe care le pot atinge scânteile trăsnetului sunt cuprinse între câteva sute de metri şi câţiva kilometri. În majoritatea cazurilor, scânteia trăsnetului, la început foarte mică şi anemică, începe în dreptul norilor şi se alungeşte în direcţia pământului, aceasta fiind o descărcare preliminară care creează în aer ceva în genul unui canal bun conducător de electricitate care se deplasează spre pământ cu o viteză de circa 50.000 km/secundă. După un timp foarte scurt (zeci de milionimi de secundă) de la dispariţia primei descărcări apare o altă descărcare preliminară care se apropie şi mai mult de pământ şi care se întrerupe din nou. Uneori au loc zeci de descărcări preliminare.

După ce descărcarea preliminară ajunge la pământ sau la un obiect aflat în legătură electrică cu pământul, apare o luminozitate foarte puternică a canalului parcurs de scânteie, mai întâi în dreptul pământului apoi din ce în ce mai sus spre nori. Aceasta este descărcarea principală a trăsnetului, care se deplasează de la pământ spre nori. Deci au dreptate atât cei care susţin că trăsnetul îl poate lovi pe om de sus, cât şi cei care afirmă că îl poate lovi de jos, din pământ. Conform NASA, în fiecare zi se întâmplă 4,3 milioane de fulgere, ajungându-se la 4,5 miliarde într-un an.

Fulgerele conţin, în medie, mai mult de un gigajoule de energie, iar atunci când lovesc solul evaporează pur şi simplu pământul in traiectoria sa.

Când o astfel de descărcare electrică întâlnește o zonă de nisip, cum ar fi o plajă, particulele de nisip se pot topi și fuziona împreună în mai puțin de o secundă, condesând nisipul în tuburi goale, lungi, numite fulgurite.

Termenul provine de la cuvântul latin „fulgur”, care înseamnă „fulger”.  Astfel, nisipul suferă un proces de topire a granulelor de siliciu (temperatura ajunge la peste 4000°C), rămânând vitrificate sub formă de tuburi răsucite sau ramificate de la 2 până la 50 de mm diametru. Acestea se întâlnesc în deşerturi (Sahara) şi în dunele de nisip de pe litoralul mărilor.

Fulgurita este o materie vitrificată produsă de fulger atunci când loveşte o zonă de nisip. Deşi fulgerul loveşte pământul cel puţin de un milion de ori în fiecare zi, rareori se formează aceste formaţiuni spectaculoase. Forma lor reflectă calea urmată de fulger la atingerea suprafeței, motiv pentru care fulguritele mai sunt numite și „fulgere fosilizate”.

Fulgurita poate fi de diferite culori, în funcţie de compoziţia nisipului unde are loc impactul fulgerului: de la negru la verde, alb sau culoarea bronzului. În interior, fulgurita este de obicei netedă sau prezentând cercuri mici, iar exteriorul este de obicei acoperit cu particule groase de nisip. Au aspectul unei rădăcini şi de multe ori prezintă găuri mici.

Formarea fulguritelor este un fenomen natural destul de rar, iar extragerea unei fulgurite în stare perfectă este complicată, din cauza fragilităţii pe care o prezintă mineralul.    

                   

Curiozităţi                                                                                                                                               

În anul 1966, arheologii care lucrau în apropierea localităţii Corrie, pe coasta insulei scoţiene Arran, au descoperit o fulgurită fosilizată. În urma analizelor efectuate de către oamenii de ştiinţă, s-a constatat că fulgerul care a creat fosila a căzut cu circa 250 de milioane de ani în urmă, la sfârşitul perioadei numite Permian. Planeta noastră a suferit multe schimbări, dar procesele fizice fundamentale care conduc ciclul hidrologic, inclusiv fulgerele, în mod evident nu.                                                                                                                                                  

Extinderea tot mai mare a activităţii umane în regiunile care anterior erau deşertice, cum ar fi Sahara, Deşertul Gobi sau interiorul Australiei, a dus la descoperirea mai multor fulgurite, astfel încât preţul acestora pe piaţă a scăzut brusc.

Explozia atomică din 16 iulie 1945, un test (de 20 de kilotone) efectuat în White Sands, situat la 25 de km de Alamogordo, New Mexico, a lăsat în urma sa o "zonă zero" acoperită cu cristale verzi. Acestea sunt încă uşor radioactive, dar foarte râvnite de colecţionari şi vânătorii de suveniruri.

Trinity Test, 16.07.1945, Los Alamos - prima explozie nucleară din istorie

sursa:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fulgurite-Adrar_mauritanien_%282%29.jpg

sursa: http://www.amusingplanet.com/2015/07/fulgurite-what-happens-when-lightning.html

 BETAK produce conductor metalic plat şi rotund precum şi electrozi de împământare, într-o
gamă variată de tipodimensiuni în conformitate cu standardul european SREN 62561-2
“Componente de protecţie împotriva trăsnetului”. Produsele menţionate sunt certificate de
ICECON Bucuresti, organism acreditat RENAR, desemnat şi notificat la Comisia Europeană cu
nr.
NB. 2204.

 

 Când efectele fulgerelor sunt opere de artă, le admirăm.
Lupta împotriva efectelor nedorite ale fulgerelor este crezul nostru.
Dorim ca cele mai severe descărcări electrostatice de trăsnete şi fulgere să rămană pentru
Dumneavoastră frumoase şi luminoase trăiri pur estetice.

SC BETAK SA

 


 

HOME

PARAPETE DE SIGURANŢĂ

 PRODUS GUVERNAT DE DOUA STANDARDE?

Este bine cunoscut faptul că mai multe produse pot fi caracterizate de un singur standard, dar mai multe standarde să caracterizeze acelaşi produs este un nonsens. În cazul Parapetelor de siguranţă suntem în situaţia unui produs caracterizat de două standarde, începând din anul 2000 când Asociaţia Română de Standardizare (ASRO) a adoptat standardul european SREN 1317 deşi la acea dată era în vigoare începând din 1950 sandardul românesc STAS 1948. În mod normal, când apare un standard nou, standardul vechi se anulează. Dar standardele menţionate mai sus coexistă şi astăzi şi nu sunt semene că standardul vechi va fi anulat şi înlocuit. Singura logică a coexistenţei celor două standarde este aceea că ele se referă la două produse diferite. Acest aspect referitor la situaţia celor  două standarde, urmează să îl demonstrăm în continuare.

În România parapetele de protecţie stradală se execută în conformitate cu STAS 1948, standard care se referă la parpete pentru drumurile publice, altele decât autostrăzi, aşa cum se menţionează şi în respectivul standard la paragraful 1.2 “Domeniu de aplicare”. Proiectele în baza cărora se execută parpetele conform STAS 1948 au fost elaborate de IPTANA, cea mai importantă companie de pe piaţa serviciilor de proiectare în infrastructură rutieră din România, companie înfiinţată în anul 1953.

Singurul tip de parapete care nu aparţine domeniului de aplicare menţionat în standardul STAS 1948 este parapetele pentru  autostradă. Dacă vom demonstra ca parapetele conform SREN 1317 îndeplineşte condiţiile  pentru a fi amplasat pe autostradă şi nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi amplasat pe alte drumuri decât autostrăzi, atunci cele două standarde se referă la două produse diferite (parapete pentru drumuri publice altele decât autostrăzi şi respectiv parapete pentru autostrăzi) şi coexisistenţa lor este firească.

            Conform SR EN 1317-1, testul la impact (crash-testul) implică testarea parapetelor, amplasate în linie dreaptă pe o distanţă a cărei lungime este aproximativ de 100 m.

            Testul la impact realizat pentru parapetele conform SR EN 1317 nu dă detalii referitoare la comportamentul parapetelor pe distanţele de drum mai mici decât lungimea de încercare şi nici despre comportamentul acestora în curbe. Este firesc ca prin acest test să se certifice parapete pentru autostradă unde sunt distanţe mari în linie dreaptă şi curbe largi care pot fi asimilate cu linia dreaptă. Şi este nefiresc ca acest test să cerifice parapete pentru alt tip de drum decât autostrăzi unde există numeroase porţiuni în linie dreaptă mai scurte decât lungimea de certificare şi numeroase curbe strânse, condiţiile certificării neregăsindu-se decât accidental pe acest tip de drum.

În anul 2013, răspunzând la întrebarea referitoare la coexistenta celor două standarde, un expert de la  Direcţia Standardizare a Asociaţiei Române de Standardizare exprima un punct de vedere care în linii mari şi pe scurt arăta că cele două standarde nu sunt conflictuale şi că domeniul de aplicare este asemănător, însă tratează subiecte diferite. Pentru acest motiv membrii Comitetului Tehnic 187 din cadrul ASRO  au decis menţinerea acestor standarde. Dacă există un conflict, acesta apare datorită utilizării incorecte a celor două serii de standarde, însă acest fapt nu poate impune anularea standardelor române originale, ci o mai bună cunoastere a prevederilor ambelor serii de standarde.

Chiar dacă în standardul SREN 1317 nu este menţionat domeniul de aplicare, condiţiile în care are loc testul la impact garantează acest tip de parapete pentru utilizarea pe autostrăzi dar nu dau nici un fel de relaţii despre comportamentul lui pe celelalte tipuri de drumuri altele decât autostrăzi (pe care parapetele utilizate sunt din domeniul de aplicare prevăzut in  STAS-ul 1948).

Coexistenta celor două standarde care îşi împart domeniul general de aplicare fără să interfereze este firească. Nefirească este prevederea AND 593 de a supune parapetele conform STAS 1948 unor încercări conforme cu SREN 1317, încercări deosebit de utile la autostrăzi (unde însă nu este domeniul de aplicare al standardului STAS 1948), dar inutile pe domeniul de aplicare al standardului STAS 1948, restul drumurilor altele decât autostrăzi, unde testul la impact nu are relevanţă deoarece pe aceste tipuri de drumuri sunt cu totul alte condiţii decât cele în care s-a desfăşurat testul la impact.    

Concluzia este că testele la impact dau relaţii despre comportamentul parapetelor dispuse in linie dreaptă (fară curbe) pe lungimi mai mari decât lungimea certificată prin testul la impact. Deci rezultatele testului la impact nu sunt valabile decât pe autostrăzi, unde condiţiile în care s-a făcut certificarea se regăsesc. Pentru parapete care urmează a fi montate pe alte drumuri decât autostrăzi, cu multe porţiuni sub lungimea de certificare şi numeroase curbe, testul de impact este inutil.

Este mai mult decât evident faptul că  cele două standarde se referă la două produse diferite şi că nu este vorba de situaţia absurdă a unui produs guvernat de două standarde.

 

 


HOME

 

COPACUL CARE CANTA

Copacul care canta este o sculptura muzicala animata de vant care reproduce un copac care se apleaca in bataia vantului si este amplasata pe dealul Crown Point care strajuieste orasul Burnley din Lancashire, Anglia.

Finalizat in anul 2006, acesta face parte dintr-o serie de patru sculpturi in cadrul proiectului de arte si regenerare Panopticons, proiect sustinut de catre East Lancashire Environmental Arts Network (ELEAN). Proiectul a fost gandit sa produca o serie de lucrari simbol pentru secolul 21 sau Panopticoane (structuri care asigura o vedere panoramica, cuprinzatoare), in zona de est a regiunii Lancashire, ca simboluri ale renasterii/revigorarii acestei zone.

Proiectat de arhitectii Mike Tonkin si Anna Liu de la Tonkin Liu, Copacul care canta este o structura de metal avand 3 metri inaltime, alcatuita din tevi metalice zincate termic de diferite lungimi si diametre care aduna energia vantului pentru a produce un sunet coral penetrant, usor discordant, care acopera mai multe octave. Unele tevi au doar rol structural sau vizual in timp ce altele au fost taiate astfel incat la trecerea vantului sa scoate anumite sunete.  Calitatile de armonica ale copacului cantator au fost obtinute in urma acordarii tevilor in functie de lungimea acestora prin realizarea unor slituri corespunzatoare in partea de jos a fiecarei tevi.

In anul 2007, sculptura a castigat Premiul National pentru excelenta in arhitectura al Royal Institute of British Architects (RIBA).

Sursa: Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Singing_Ringing_Tree_(Panopticons)

Link-uri

http://www.sonicwonders.org/wind-sculptures/

https://www.youtube.com/watch?v=4B0hGyKV9qs

 


HOME 

 

FULGERUL GLOBULAR

Fulgerul globular este un posibil fenomen atmosferic electric despre care se cunosc foarte puţine lucruri. Termenul se referă la apariţiile unor obiecte sferice, de obicei luminoase, care variază ca mărime de la un bob de mazăre la câţiva metri în diametru. Acest fenomen este de obicei asociat cu furtunile, dar durează mult mai mult decât fracţiunea de secundă a unui fulger. Multe dintre primele descrieri timpurii spun că în cele din urmă mingea explodează, uneori cu consecinţe fatale, lăsând în urma sa un miros de sulf.

O echipă de cercetători australieni consideră că a descoperit cauza ciudatelor mingi de foc ce apar uneori în cursul furtunilor cu descărcări electrice – fulgerele globulare, despre care există sute de mărturii, dar cărora nu li se găsise până în prezent o explicaţie satisfăcătoare.

Fulgerele globulare reprezintă un eveniment rar întâlnit; apar sub forma unor sfere luminoase, de obicei de mărimea unui grepfruit, şi durează până la 20 de secunde.

Sunt cunoscute de sute de ani şi există numeroase mărturii asupra apariţiei lor, dar cauza lor rămâne un mister. Au fost propuse, drept cauze, radiaţiile de tipul microundelor, aerosolii oxidaţi, energia nucleară, materia neagră, antimateria, chiar şi găurile negre; o ipoteză recentă sugerează că ar fi vorba despre siliciu care arde, după ce a fost vaporizat de un trăsnet.

Un grup de cercetători de la CSIRO şi Universitatea Naţională Australiană a publicat în Journal of Geophysical Research Atmospheres un studiu în care elaborează o nouă teorie.

Ei au pornit de la observaţia că fulgerele globulare apar cel mai adesea în apropierea geamurilor, la ferestrele caselor sau în cabinele avioanelor.

După ce lovesc solul, trăsnetele lasă în urmă o dâră de particule încărcate electric (ioni). În cele mai multe cazuri, aceşti ioni pozitivi sau negativi se recombină imediat. Particulele care rămân în stare de ioni coboară spre pământ.

Cercetătorii australieni cred că asemenea ioni se pot acumula pe partea exterioară a unor suprafeţe non-conductoare, cum sunt geamurile. Aceşti ioni acumulaţi pot produce un câmp electric ce poate străbate sticla. Câmpul electric dă electronilor de pe partea interioară a geamului suficientă energie pentru a disloca electroni din moleculele de aer înconjurătoare, eliberând în acelaşi timp fotoni care creează sfera luminoasă.

Acesta este, afirmă autorii, primul studiu care oferă o soluţie matematică ce explică apariţia unui fulger globular.

Următorul pas va fi utilizarea acestei teorii pentru a reproduce un fulger globular în laborator. Ar putea fi dificil, cred cercetătorii, deoarece ar necesita aparatură capabilă să producă 100 milioane de volţi. Dar, mărturia unui pilot american care a asistat la apariţia în cabina avionului a unui fulger globular produs de ionii generaţi de aparatura radar a avionului, sugerează că şi echipamente deja existente pe piaţă pot produce valori suficiente ale tensiunii electrice pentru a genera un fulger globular.

Sursa: Discovery News

 


 

HOME

 

ATRASI DE FULGER

Dupa un drum obositor prin desertul inalt al New Mexico se ajunge in micul orasel Quemado. De aici veti fi preluat de un sofer, care spune ca il cheama Robert, si care va va conduce timp de mai bine de o ora printr-un peisaj fad, repetitiv, care va va lasa senzatia de dezorientare. Odata ajunsi in fata cabanei si debarcati ve-ti privi cum microbusul lui Robert se indeparteaza si veti ramane 6 oameni singuri sub un imens cer albastru.

Defapt nu chiar singuri. In spatele vostru se intinde “Campul Fulgerelor”, o enorma si complesitoare instalatie de 400 de paratrasnete, o opera de arta atat de imensa si de schimbatoare incat ocupa peisajul desertului ca un organism viu. Misterul acestei calatorii si izolarea impusa sunt toate parte a procesului de cunoastere a acestei opere de arta.

''Suma elementelor (datelor) nu constituie sau determina estetica operei” scria Walter De Maria, creatorul ''Campului Fulgerelor,'' intr-un caiet pastrat in cabana. Iata insa care sunt datele legat de aceasta opera de arta: Instalarea a fost finalizata in anul 1977, cuprinde 44 de stalpi din otel inox lustruit, cu varfuri ascutite, asezati la distanta de circa 67 de m unii de altii intr-o imensa grila. Deoarece terenul este usor denivelat, inaltimea acestora variaza: cel mai scurt are 4.5 m iar cel mai lung 8 m. Stalpii sunt amplasati in asa fel incat varfurile tuturor se afla in acelasi plan, astfel incat daca s-ar aseza o imensa foaie de sticla varfurile tuturor ar atinge-o.

Grila are 25 de stalpi (1600 m)  lungime si 16 stalpi (1000 m) latime, parcurgerea la pas a perimetrului durand circa 2 ore. Era dupaamiaza spre seara, soarele deja se mutase spre vest. Cu toate acestea lumina de Septembrie era inca suficient de puternica incat sa ascunda stalpii de noi cum ii priveam dinspre cabana. Acestia se pierdeau in peisajul montan din departare.

Odata ajunsi pe grila insa totul s-a schimbat. In functie de unde te aflai si cat de repede te miscai, stalpii veneau si plecau din campul vizual, cu schimbari constante de ritm si model.

In planul apropiat erau flori salbatice si o fauna abundenta – in principal furnici, care construisera adevarate comunitati insa era greu de acordat atentie florei si faunei cand peisajul lichid al paratrasnetelor ne distragea atentia.

''Terenul nu este amplasamentul operei ci parte integranta a acesteia,'' scrie De Maria in caietul din cabana. Acesta impreuna cu asistentii sai -- Robert Fosdick si Helen Winkler – au strabatut California, Nevada, Utah, Arizona si Texas timp de mai bine de cinci ani inainte de a stabili locatia aceasta aflata la o inaltime de 2200 m deasupra nivelului marii.

De pe terasa cabanei “Campul Fulgerelor” este amplasat in fata muntilor care se ridica in departare. Pe masura ce soarele se deplaseaza pe cer, in special in zori sau la amurg, valuri de culoare se perinda pe suprafata stalpilor schimband permanent culori de galben, rosu si albastru.

Fulgerul trebuie sa loveasca la circa 60 m de instalatie, spunea De Maria in caietul sau, pentru a putea “simti” stalpii si ulterior sa coboare pe pamant acolo la ei, aceasta intamplandu-se conform spuselor lui de circa 60 de ori intr-un an, cel mai frecvent in lunile August si Septembrie, atunci cand furtunile sunt mai frecvente. Aceasta vizita a avut loc la sfarsitul lunii Septembrie, intr-o noapte calma, aproape fara nici un nor. Nu am avut asadar parte de frumusetea violenta a prabusirii fulgerului inaintea ochilor nostri insa am avut parte de luna din plin – nu am fost dezamagiti.

Dupa turul perimetrului ne-am asezat pe veranda in scaunele brute de lemn. “Campul Fulgerelor” era pregatit sa ne ofere frumusetea sa magica.  

Vazute de pe veranda, paratrasnetele marsaluiau in zare spre sud. Pe masura ce soarele se scufunda in spatele umarului nostru drept, tepusele de metal au inceput sa straluceasca in lumina aurie. Initial varfurile acestora ascutite au luat parca foc, ca lumanarile, apoi curand tepusele s-au aprins in intregime, de jos pana in varf, ca si cum ar straluci din interior.

''E ca o mare, pe care se misca vase in zare'' a spus unul dintre noi. ''Arata ca centurionii care vin spre tine,'' a spus altcineva. ''Arata ca acei soldati de aur din Xian, ca pietrele de mormant, ca stropii de ploaie, ca armatele romane..''

Pentru mine, a fost ca o partitura de muzica clasica, o inventie a lui Bach, care a prins forma materiala si canta nu in fata urechilor ci a ochilor mei,. ''Poti inventa povesti pentru fiecare sir,'' a observant cineva dintre noi, si avea dreptate.

Pe masura ce o luna aproape plina se ridica pe cer, stateam pe veranda si sorbeam din vin, captivati de peisajul ce se asternea in fata noastra.

''Campul Fulgerelor'' este sustinut de catre  Dia Art Foundation, infiintata in 1974 si axata pe munca catorva artisti – de obicei instalatii isolate intretinute pe termen lung – sau, asa cum precizeaza si Dia, axata pe proiecte a caror natura si dimensiuni depasesc limitele disponibile in cadrul unui muzeu traditional sau galerie.

Acest articol este o traducere si adaptare a textului scris de CORNELIA DEAN, fost editor la revista The Times, actualmente colaborator al Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy Harvard.

Articolul complet si poze puteti gasi accesand link-urile:

http://www.nytimes.com/2003/09/21/travel/drawn-to-the-lightning.html?pagewanted=all

https://www.flickr.com/photos/92912701@N07/sets/72157632978689248/with/8486718845/

http://www.diaart.org/sites/page/56/1375

 


 

HOME

 

Focul Sfantului Elmo

Focul Sfântului Elmo este o descărcare coronală ce apare în orele premergătoare orajelor (descărcărilor electrice) pe vârfurile ascuțite. În condițiile în care câmpul electric al atmosferei are valori mari, se produce un flux de electroni ce dau o anumită luminozitate.[1]

Fenomenul este cunoscut încă din antichitate și constă în apariția unei străluciri intense, asemănătoare focului, în jurul obiectelor înalte și ascuțite, cum sunt clopotnițele sau hornurile castelelor sau chiar vârfurile muntoase. Apare și la capetele elicelor și la vârful aripii, parbrizului carlingii și botului avioanelor care zboară în atmosferă cu ninsoare uscată, cu cristale de gheață sau în zonă cu furtuni. Ca aspect, se prezintă ca niște jerbe de scântei foarte subțiri, albe-violete, de obicei cu lungimea până la 20 de centimetri.

Fenomenul a fost observat deseori de marinari în timpul furtunilor, când "focul" apărea de-a lungul catargelor corăbiilor. De aceea poartă numele sfântul Elmo. Sf. Elmo este varinata italiană a numelui Sf. Erasmus, patronul marinarilor din Marea Mediterană, care, în mod tradițional, este considerat ca protector al acestora.[2]

La munte de cele mai multe ori luminile lipsesc, însă fenomenul se aude și este perceptibil: descărcările electrice produc trepidații ale aerului, ca un zumzăit de albine, corpul este invadat de o curioasă senzație și părul de pe cap se ridică la verticală. [3]

O relatare din anul 1841 a fenomenului de către căpitanul Dimitrie Papazoglu :

"Este locul să vă semnalez un fenomen atmosferic foarte curios. Pe la miezul nopții, eram sosiți pe câmpiile Frățeștilor, întunericul era mare, și fulgerele țineau întruna. Deodată ne pomenirăm cuprinși de o electricitate fosforică, mustățile, favoritele, zulufii părului ne erau pline de scânteie! Marginea cozoroacelor de la chivără, curelele de la patrontaș, asemenea, iar vârfurile baionetelor avânt și ariergardei aveau flăcări, ca și cum ar fi fost paratonere de trăsnete. Soldații, văzându-se în astfel de stare, au început să zică ofițerilor:

— Arde tot batalionul! S-a aprins tot batalionul! Au căzut trăznetele peste noi.

— Nu fi dobitoc, prostule, răspundeau ofițerii, scutură mustața tovarășului cu mâna ta, șterge-i marginea cozorocului cu basmaua șterge vârful spăngii cu mâna ta, să vezi de te arde.

— Ba nu arde, domnule! Ce o fi fost asta ?

— Asta e iuțeala fosforului, care se produce din desele fulgere. Astfel, soldații au început să râdă."

din Istoria fondărei orașului București:Capitolul 18 (http://ro.wikisource.org/wiki/)

Note

 

 


HOME

 

Intelegerea fulgerelor

 

Conditiile de formare a fulgerelor

 

Inumite conditii atmosferice (umiditate, caldura, etc.) duc la formarea norilor caracteristici conditiilor de furtuna. Aceste mase imense de nori sunt formate din particule de apa in partea inferioara si din cristale de gheata in partea superioara.

 

Datorita efectului curentilor ascendenti puternici are loc o incarcare electrica a particulelor de apa ajungandu-se la o concentratie de incarcare pozitiva masiva la partea superioara si o incarcare negativa a partii inferioare a norilor. Uneori raman prinse zone pozitive in partea inferioara incarcata negativ.

 

Sub influenta incarcarii negative a partii inferioare a norului, se formeaza un dipol cu solul, campul electric prezent la nivelul solului isi schimba polaritatea brusc si creste rapid ajungand la valori intre 10 si 15 kV/m. In acel moment o descarcare electrica in pamant este iminenta.

Distributia sarcinilor electrice in nor

Fenomenele precursoare formarii fulgerului

Prima faza a formarii fulgerului implica o descarcare initiala de luminozitate redusa. Aceasta se formeaza in centrul norului si coboara in scara spre sol in trepte de cativa zeci de metri (Fig.2a). In acelsi timp, camplul electric atmosferic la nivelul solului creste pe masura ce ramurile fulgerului ajung tot mai aproape de pamanat.

Orice punct inalt aflat in vecinatate precum stalpii de electricitate sau paratrasnetele genereaza o ionizare naturala  care se manifesta sub forma unor descarcari electrice de culoare albastra. Acesta este “efectul Corona”, observat de marinari in timpul furtunilor pe mare cunoscut si sub numele de “focul Sfantului Elmo” sau de catre alpinistii montani, inainte de auzirea unui suntet similar cu bazaitul albinelor prezent inainte de declansarea unei furtuni. Odata cu apropierea ramurilor fulgerului de pamant, ionizarea datorita efectului Corona se intensifica, in special in apropierea oricarui punct inalt si ulterior se transforma intr-o descarcare ascendenta, aceasta fiind ramura ascendenta a fulgerului care se dezvolta inspre nor (Fig.2b).

Atunci cand una din ramurile ascendente se intalneste cu una din ramurile descendente se creeaza o cale conductiva care permite curgerea unui curent puternic. Acesta este fulgerul, caracterizat de un flash luminos si un sunet asurzitor (tunetul) (Fig.2c). Fulgerul poate fi defapt alcatuit dintr-un numar de descarcari successive, la interval de sutimi de secunda, care toate parcurg acelasi traseu puternic ionizat.

Fazele evolutiei unui fulger

Clasificarea fulgerelor

In zonele cu clima temperata precum cele intalnite la noi, marea majoritate (aproximativ 90%) a fulgerelor sunt de tipul descencent negativ la care partea inferioara a norului incarcata negativ se descarca spre sol. (Fig.3a)

Ocazional – de obicei in timpul perioadei de iarna – se poate forma o ramura descendenta dintr-o zona incarcata pozitiv prinsa in partea inferioara a norului care se descarca spre pamant. Acest tip de fulger este unul descendent pozitiv. (Fig.3b)

Atunci cand conditiile electrice din atmosfera permit se poate forma spontan un fulger ascendent care pleaca dintr-un punct aflat la mare altitudine (varf montan, stalp de telecomunicatii sau cladire inalta). Fulgerul astfel format este unul ascendent pozitiv (Fig.3c), sau mai rar ascendent negativ (Fig.3d), in functie de sarcina electrica a norului.

Clasificarea fulgerelor 

 

 

Noi punem fulgerul la pamant

 

 

Noi punem fulgerul la pamant

Sistemele de impamantare furnizate de BETAK sunt ansambluri de componente care impreuna au rolul de a transfera in pamant uriasele potentiale distructive provenite din posibile descarcari electrostatice de tip “fulger” sau “trasnet” si au rol preventiv de cele mai multe ori. Aceste sisteme sunt obligatorii pentru toate constructiile.

 

Unul dintre principalele elemente ale acestor sisteme de impamantare este banda zincata.
Alegerea dimensiunilor benzii se face in functie de sistemul de impamantare cere se utilizeaza, respectandu-se normele europene in vigoare si luand in considerare riscul de coroziune.
Banda zincata pe care o producem este protejata anticoroziv prin zincare termica. Grosimea stratului de zinc depus este de 70 microni, strat care asigura in conditii normale de coroziune o garantie pe viata.

 

Producem componente ale prizei de pamant la cel mai inalt nivel calitativ atat pentru piata interna cat in special pentru pietele externe. Pe langa produsele standard realizate in conformitate cu standardele internationale dorim sa evidentiem faptul ca putem oferi produse adaptate cerintelor specifice ale clientilor nostri. Producem banda zincata termic intr-o gama dimensionala si grosimi de strat variate, electrozi de impamantare de diverse lungimi, conductor de mai multe diametre si elementele de legatura asociate. Ne straduim sa fim cei mai buni parteneri pentru clientii nostri, ne concentram pe intelegerea nevoilor lor si dorim sa le furnizam cele mai bune solutii posibile.
Principalul nostru obiectiv este de a ne imbunatati si intari pozitia de lideri de piata in acest domeniu, ca parteneri consecventi pentru actualii si viitorii nostri clienti nationali si internationali si de a oferi solutii globale in acest domeniu, flexibilitate, timpi redusi de livrare si calitate la un pret corect.

 

 

 


HOME

EFECTELE FULGERELOR

Efectele fulgerelor

In orice moment, sunt 1800 de furtuni electrice active in lume, care produc 100 de fulgere pe secunda sau peste 8.600.000 de fulgere pe zi. Din cele mai vechi timpuri acest fenomen a fost studiat si analizat, incercandu-se cat mai multe metode de combatere, datorita efectelor distructive devastatoare pe care le produce.

In ciuda eforturilor intreprinse in aceasta directie, exemplele de distrugeri materiale si din pacate pierderile umane raman in continuare numeroase:

Ucraina: fulgerul loveste o centrala nucleara  

Oficialii au raportat o oprire de urgenta a unuia dintre reactoare la centrala nucleara Rivne din vestul Ucrainei in cursul zilei de ieri in urma izbucnirii unui incendiu la unul dintre transformatoare deoarece a fost lovit de fulger. « Nu a fost inregistrata o crestere a nivelului de radiatii si nu a fost ranita nici o persoana in timpul incidentului », a subliniat Dmitry Atiasov, inginerul de serviciu la momentul respectiv.

Fulgerul loveste de asemenea si oameni, cauzand rani si arsuri grave si uneori chiar moartea: Pe 14 Iunie 1991, in timpul unuia dintre cele mai prestigioase turnee de golf, US Open, un spectator a murit fiind lovit de fulger!

In Octomrie 2002, fotbalistul Herman Gavaria a murit dupa ce a fost lovt de fulger in timpul unei sesiuni de antrenament cu colegii de la echipa Cali din Columbia.

Fulgerul omoara 5 oameni si raneste 28 in Columbia

20 noiembrie 2006 – http://www.catnat.net

Fulgerul a fost cauza mortii a 5 persoane in provincial Columbiana Santandre. Cele 5 victime au fost lovite de fulger in timpul unui meci de fotbal. Alte 28 de persoane au fost ranite. Fulgerul a lovit un cort unde s-au adapostit de furtuna circa 60 de persoane. Dintre cele 28 de persoane ranite 12 erau copii. Acestia au fost transportati la spital pentru a le fi tratate arsurile.

Mai multe persoane ranite grav in urma loviturilor de fulger in Germania

28 August 2006 – http://www.romandie.com/infos

Berlin – Mai multe persoane au fost ranite grav de fulger in ziua de Duminica in cadrul unui spectacol aerian si a unui meci de fostbal in estul Germaniei conform informatiilor furnizate de politia regionala. In Hangelar, in apropiere de Bonn, unde 10000 de persoane asistau la un spectacol aerian, doua persoane victime ale unui infarct au fost reanimate in timp ce viata unui spectator este in continuare in pericol. Sapte alte persoane au fost ranite grav. Spectacolul aerian a fost anulat. In aceeasi regiune, la Gelsenkirchen, cinci persoane care asistau la un meci de fotbal de cartier au fost ranite grav in urma unui fulger care a lovit copacul sub care s-au adapostit de furtuna. Una ditre victime care a suferit un infarct a fost transportata la spital in stare critica. Pe aproape intreg teritoriu Germaniei timp de mai bine de o saptamana au fost inregistrate furtuni violente. Furtunile vor fi prezente pana cel putin la jumatatea saptamanii viitoare conform predictiilor meteorologice. In cursul serii de Vineri au cazut peste 125 de litri de apa pe metru patrat in Berlin, capitala Germaniei, inundand subsolurile si drumurile.

Fulgerul loveste un camin pentru persoanele varstnice

19 iulie 2006 – http://www.cyberpresse.ca

Emotia era in continuare perceptibila in dimineata zilei de ieri la Saint-Etienne-des-Gres, a doua zi dupa izbucnirea unui incendiu care a devastat un camin pentru persoane varstnice. Chiar daca nu au fost victime umane si nici raniri grave de persoane, violenta fulgerului va ramane multa vreme intiparita in memorie.

“Am vazut o minge de foc care a cazut peste tabloul electric al cladirii. A fost ca explozia unei bombe! Am 79 de ani si nu am vazut niciodata asa ceva. Fulgerul a mai lovit arbori dar nu o casa, nu asa.” A povestit Laureat Berube, unul dintre rezidentii caminului.

A recunoscut ca acest incident l-a speriat “Cand a lovit fulgerul s-au spart unele tevi de apa si aceasta a inceput sa curga pe pereti. Mi-a fost frica sa ma misc sau sa ating vreo sursa electrica. Am reusit in final sa parasesc zona fara sa fiu ranit.”

Luni seara in jurul orei 23 fulgerul a lovit caminul de persoane varstnice autonome si semi-autonome aflat la strada principala. Ingrijitoarea beneficiarilor, Naomie Deschenes, era singura cu cei 13 residenti.

“Eram in bucatarie. Un fulger a lovit casa si a fost ca si cum cineva ar trage un foc de arma langa mine. Imediat m-am gandit la sistemul electric insa in acel moment alarmele personale ale tuturor rezidentilor s-au declansat. Am facut un rond pentru a ma asigura ca totul este in regula si pentru a-i linisti, moment in care am inceput sa simt miros de fum. Am realizat gravitatea situatiei si am inceput evacuarea zonei” a precizat ea.

In scurta vreme, tanara de 20 de ani a reusit sa evacueze mai bine de jumatate din rezidenti. “Totul a decurs bine. Rezidentii erau usor adormiti astfel ca nimeni nu s-a panicat. Eu eram cu adrenalina la maxim. Am avut probleme cu trei persoane care erau mai ponderale si nu am reusit sa le scot singura insa in cele din urma au ajuns ajutoarele. Sunt mandra de mine, de modul in care am reusit sa ii ajut, aceasta este la urma urmei meseria mea.” Seful brigadei de pompieri din Saint-Etienne-des-Gres, Daniel Isabelle, a felicitat-o pentru profesionalismul si stapanirea de sine de care a dat dovada. “In momentul in care am ajuns la fata locului totul era acoperit de foc. Prioritatea noastra a fost evacuarea rezidentilor insa tanara facuse deja asta in mare parte. O interventie frumoasa care a salvat vieti si ne-a usurat munca” a confirmat acesta.

Trei rezidenti au fost transportati la CHRTR insa doar din motive preventive. Ceilalti au fost condusi temporar la un centru comunitar. La fata locului au primi ingrijirile necesare in ciuda orei tarzii si a lipsei electricitatii.

“Farmacia Daniel Deschenes a deschis in timpul noptii pentru a asigura medicamentatia necesara rezidentilor. Un medic care trecea prin zona a oferit asistenta benevol si a examinat pe toata lumea”. Pana la orele diminetii toti rezidentii au fost relocati la prieteni sau membri ai familiilor lor. In ceea ce priveste caminul de batrani, a carui valoare a fost estimata la 1.1 milioane $, pompierii au reusit sa limiteze distrugerile ca urmare a flacarilor violente si a caldurii intense. Doua aripi ale caminului au fost distruse insa aripa noua a fost salvata. Pierderile au fost estimate la 300 000 $. Cladirea va fi reconstruita avand in vedere ca exista asigurare. Circa 35 de pompieri s-au luptat intreaga noapte cu flacarile, proveniti de la Saint-Etienne-des-Gres, Saint-Boniface si Saint-Barnabe. Unul dintre pompieri a fost transportat la spital datorita problemelor suferite in urma inhalarii de fum si a caldurii excesive.

Sistemele de protectie impotriva fulgerelor sunt mai necesare ca oricand: cresterea utilizarii de echipamente electrice domestice si industriale, cladiri tot mai inalte zone cu grad ridicat de periculozitate in centrul aglomerarilor urbane au condus ca factorii de decizie sa includa evaluarea riscului la fulger in reglementarile de siguranta si sa intocmeasca specificatii pentru sisteme de protectie corespunzatoare.

SC BETAK SA produce banda zincata termic intr-o gama dimensionala si grosimi de strat variate, electrozi de impamantare de diverse lungimi, conductor de mai multe diametre si elementele de legatura asociate.

 

 


HOME

 

ATUNCI CAND RUGINA ESTE ARTA O ADMIRAM, IN REST AM FACUT O MESERIE DIN A LUPTA IMPOTRIVA EI
Newsletter

Editia din acest an a “Taberei de pictura si Sculptura” Baia Mare, eveniment organizat de Fundatia “Dorel Chereches” in parteneriat cu Uniunea Artistilor Plastici, Filiala Baia Mare a adus in fata publicului iubitor de arta cinci autori care au prezentat trei tipuri de lucrari si trei forme de intelegere a materialului, a spatiului si a semnificatiei.

Referitor la lucrarea intitulata <<Adam si Eva>>, artistul Raluca Ghideanu a explicat: „Majoritatea ne regasim intr-un moment sau altul intr-o postura de Adam si Eva. E vorba de principiul masculin, feminin, de contrast, de cautare si de regasire. Personajele mele, de obicei, incearca sa se gaseasca, sa se caute unul pe altul, se modeleaza unul pe altul. In situatia de fata, trec unul prin altul dar nu fara sa lase semne. Sper sa va bucurati de ea pentru ca e o bucatica din mine pe care v-am lasat-o aici”.

Newsletter


In mainile lui Gyori Csaba nu a durat mult timp pana ce bucata de metal s-a transformat intr-o adevarata opera de arta, pe care atistul o dezvaluie: “E o linie continua destul de obisnuita, monotona. Si la un moment dat te saturi si rupi aceasta limita si realizezi ca este o speranta, undeva, care se releva din acea ruptura. Dar aceasta speranta, odata ce atinge iarasi realul, se transforma in monoton”.

Newsletter

Sculptura pe care Dan Vasile Visovan o prezinta publicului baimarean “Seamana cu o barca, multa lume a spus asta. Eu ma bucur ca fiecare interpreteaza altfel lucrarea. Porneste dintr-o zona arhaica, a recipientelor impletite, dar si a caselor din zona noastra care la inceput erau tencuite cu pamant, pe o structura de lemn si nuiele. Are si o tendinta spre barca, spre o canoe... De fapt, este un recipient care te poate duce undeva. Nu neaparat o barca. Poate sa iti duca doar partea sufleteasca, nu trebuie sa si stai in ea, pentru ca nu are fund”.

Newsletter

La simpozionul de sculptura, a carui tema a fost “Breaking Patterns”, au participat argentinianul Juan Jose Pezzani, alaturi de Raluca Ghideanu din Bucuresti si baimarenii Dan Vasile Visovan si Gyori Csaba.

Reluand titlul articolului, atunci cand rugina este arta nu avem cum sa nu o admiram, in rest am facut din lupta impotriva coroziunii preocuparea asupra careia ne-am focalizat toata atentia si pentru care ne-am mobilizat toate resursele urmarind ca structurile metalice fabricate de noi pentru Dumneavoastra sau fabricate de Dumneavoastra si aduse la noi sa reziste mai mult decat o viata de om.

 

 


HOME

 

ATELIERUL VIRTUAL DE INOVARE

Newsletter

 Firma Betak SA este prima firma din lume in care a inceput implementarea unui Atelier Virtual de Inovare. Prin acest Atelier Virtual, structura firmei se completeaza cu o noua capacitate inteligenta de productie cu ajutorul careia firma incepe acumularea sistematica a tezaurului propriu de proprietate intelectuala. Odata cu constituirea tezaurului de proprietate intelectuala firma Betak SA devine in fapt o firma inovativa. Tezaurul de proprietate intelectuala se construieste sub coordonarea expertilor firmei Integrator Consulting SRL din Cluj-Napoca si este alcatuit din know-how-ul specific construit de specialistii Betak SA. Acest know-how este rafinat prin activitatea Atelierului Virtual in proiecte realizabile pe care actionariatul firmei Betak SA le admite la aplicare si la extindere in raport cu resursele financiare  si cu eficienta economica previzibila. Tezaurul intelectual rezultat este protejat prin mijloace specifice astfel incat in viitor el sa poata deveni o sursa suplimentara de venituri pentru firma. Mai multe informatii asupra serviciului de Atelier Virtual de Inovare se afla pe site-ul furnizorului la www.isynergiq.com.


 


 

HOME

REGULAMENTUL PRIVIND PRODUSELE PENTRU CONSTRUCTII (CPR)

 Newsletter

In urma cu douazeci de ani a intrat in vigoare în Europa, Directiva 89/106/CEE privind produsele pentru construcţii (CPD). Scopul acesteia este de a standardiza fabricarea produselor de construcții și de a garanta liberul schimb și utilizarea nelimitată a acestor produse în cadrul UE. La 1 iulie 2013, Regulamentul european privind produsele pentru construcţii (CPR) a înlocuit Directiva privind produsele pentru construcţii (CPD). Tot începând cu această dată, toate produsele pentru construcții de pe piață trebuie să fie conforme cu CPR, accentul fiind pus pe declarația de performanșă și marcajul CE modificat.

Mai multe sectiuni ale CPR au fost deja adoptate ca specificatii armonizate in toata Europa, cum ar fi standardul EN 10025 pentru produse laminate la cald din otel structural. La sfarsitul anului 2010, standardul EN 1090 a inceput sa inlocuiască reglementările aplicabile la nivel naţional (in Germania) DIN 18800-7 sau DIN V 4113-3.

Pana la mijlocul anului 2014 - cand a expirat perioada de tranzitie - toate companiile care iși desfășoară activitatea în sectorul productiei si prelucrarii de metale sub supravegherea organismelor din domeniul constructiilor trebuiau sa fie certificate in conformitate cu EN 1090-1.

Incepand cu 23.07.2014 Betak a obtinut prin TUV SUD certificarea pentru conformitatea Controlului Productiei in Fabrica pentru kituri si componente structurale pentru structuri metalice portante clasa EXC3 conform EN 1090-2.

Cautati o companie certificata EN 1090-2 pentru executarea structurii metalice pentru urmatorul Dumneavoastra proiect de constructii? Betak este solutia. Ofertam cele mai bune preturi pentru executia structurilor metalice zincate termic deoarece detinem faclitati atat de fabricare cat si de zincare termica.

 

Newsletter Betak

Doresti sa fi la curent cu ofertele noastre? Aboneaza-te pentru a afla primul toate noutatile! Profita de ofertele noastre!

Adresa noastra:
Str. Industriei nr. 4, Bistrita
420063 Bistrita-Nasaud, RO
Contact:
Tel: (+40) 263 234 312
Fax: (+40) 263 234 278

Situata in Bistrita, oras cu profund caracter saxon, societatea BETAK se aliniaza traditiei fabricantilor transilvaneni recunoscuti in Europa datorita produselor de o calitate deosebita, conform standardelor celor mai exigente. Din punct de vedere juridic BETAK SA a fost infiintata in anul 1992. Activitatea a fost demarata in 1995 prin punerea in functiune a unei mici instalatii manuale de zincare electrolitica intr-un spatiu inchiriat, avand un singur angajat. In prezent BETAK SA este lider de piata in productia de benzi zincate, unul dintre cei mai importanti fabricanti de parapeti metalici de protectie din Romania, producator de confectii metalice diverse si furnizor de servicii de protectie anticoroziva prin zincare termica.

Comunicate de presa

 

      
     

newsletter

rss google facebook twitter